کرم گلو گاه انار با نام علمی spectrobates ceratoniae zeller از شپ پره ها می باشد و جز راسته ی بالپولک داران می باشد که دگردیسی کامل دارد یعنی مراحل تخم ,لارو, شفیره و حشره کامل که خسارت اصلی را لارو حشره و تا حدود شفیره این حشره می زند .این حشره زمستان را به شکل لارو های سنین مختلف در انجیر , انار و احتمالا میزبان های آلوده می گذراند ممکن است در زیر درخت ها یا روی درخت یا در انبار ها بماند..هر پروانه ماده ۲۵-۲۰ تخم قرار داده که تخم ها نیز ظرف ۱۰ روز به کرم تبدیل می شوند و وارد میوه می شوند این آفت بین ۲۰تا۳۰روز لارو به مدت ۶ تا ۸ روز شفیره هستند این پروانه در ایران بین سه تا چهار نسل دارند. که نسل اول در اواسط تیر تا اواخر تیر، نسل دوم در اواسط مرداد، نسل سوم در اواسط شهریور و بندرت در مناطق جنوبی در اواسط مهر ماه نسل چهارم ظاهر میشود .

کرم گلو گاه انار با نام علمی spectrobates ceratoniae zeller از شپ پره ها می باشد و جز راسته ی بالپولک داران می باشد که دگردیسی کامل دارد یعنی مراحل تخم ,لارو, شفیره و حشره کامل که خسارت اصلی را لارو حشره و تا حدود شفیره این حشره می زند .این حشره زمستان را به شکل لارو های سنین مختلف در انجیر , انار و احتمالا میزبان های آلوده می گذراند ممکن است در زیر درخت ها یا روی درخت یا در انبار ها بماند..هر پروانه ماده ۲۵-۲۰ تخم قرار داده که تخم ها نیز ظرف ۱۰ روز به کرم تبدیل می شوند و وارد میوه می شوند این آفت بین ۲۰تا۳۰روز لارو به مدت ۶ تا ۸ روز شفیره هستند این پروانه در ایران بین سه تا چهار نسل دارند. که نسل اول در اواسط تیر تا اواخر تیر، نسل دوم در اواسط مرداد، نسل سوم در اواسط شهریور و بندرت در مناطق جنوبی در اواسط مهر ماه نسل چهارم ظاهر میشود .

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122