کرم غوزه پنبه با نام علمی (Cotton bollworm_ Corn earworm_ Tomato fruit worm)این حشره که یکی از آفات مهم پنبه محسوب می شود و به گیاهان دیگر از قبیل توتون، گوجه فرنگی، یونجه، خشخاش، کنف، شبدر، ذرت، نخود، کنجد، گل ابریشم، پسته، بادمجان،سویا، لوبیا، ذرت خوشه ای، کدو و شاهدانه نیز حمله می نماید. حشره مذبور پلی فاژ و در دنیا بیش از 70گونه میزبان برای آن گزارش شده است. کرم غوزه در بالای غوزه پنبه سوراخی ایجاد نموده و قسمتی از بدن خود را داخل آن کرده و قسمت خلفی را روی جدار خارجی قوزه معلق می نماید و فضولات سبز رنگ خود را در حوالی قاعده غوزه پراکنده می سازد.هر کرم 6_20 غنچه و غوزه را می تواند مورد حمله قرار دهد. هر حشره ماده 500 تا 2700 عدد تخم می گذارد ولی در مزارع پنبه حداکثر 1500عدد گزارش شده است. این حشره در مناطق سرد 2 تا 3 نسل و در مناطق معتدل 4 تا 5 نسل در سال ایجاد می نماید.

کرم غوزه پنبه با نام علمی (Cotton bollworm_ Corn earworm_ Tomato fruit worm)این حشره که یکی از آفات مهم پنبه محسوب می شود و به گیاهان دیگر از قبیل توتون، گوجه فرنگی، یونجه، خشخاش، کنف، شبدر، ذرت، نخود، کنجد، گل ابریشم، پسته، بادمجان،سویا، لوبیا، ذرت خوشه ای، کدو و شاهدانه نیز حمله می نماید. حشره مذبور پلی فاژ و در دنیا بیش از 70گونه میزبان برای آن گزارش شده است. کرم غوزه در بالای غوزه پنبه سوراخی ایجاد نموده و قسمتی از بدن خود را داخل آن کرده و قسمت خلفی را روی جدار خارجی قوزه معلق می نماید و فضولات سبز رنگ خود را در حوالی قاعده غوزه پراکنده می سازد.هر کرم 6_20 غنچه و غوزه را می تواند مورد حمله قرار دهد. هر حشره ماده 500 تا 2700 عدد تخم می گذارد ولی در مزارع پنبه حداکثر 1500عدد گزارش شده است. این حشره در مناطق سرد 2 تا 3 نسل و در مناطق معتدل 4 تا 5 نسل در سال ایجاد می نماید.

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122