مینوز مرکبات (:phyllocnistis citrella)حشره ایی است که در مناطق گرمسیر و در تمام فصل‌های سال فعالیت دارد.در زمستان در زیر برگ‌های خشک و پناهگاه‌های دیگر به سر می‌برد .حشرات کامل تخمهای خود را در سطح زیرین برگ و در داخل پارانشیم قرار می‌دهند لارو آن زیر اپیدرم برگ از پارانشیم سبز رنگ برگ و سر شاخه‌های جوان چوبی نشده تغذیه می‌نماید .مسیر حرکت لارومارپیچی است در اثرتغذیه لارو برگ ها پیچیدگی پیدا می‌کنند وسطح سبزینه برگی کاهش می‌یابد پس از آن لارو خود را به حاشیه برگ می‌رساند لبه برگ را تا می‌زند ویک محفظه شفیرگی درست می‌کند بعد تبدیل به شفیره می‌شود سپس از محفظه شفیرگی به صورت حشره کامل خارج می‌شود .دوره لاروی حشره بین ۵تا۲۳روز است ودوره شفیرگی ۵تا۲۴ روز به طول می‌انجامد طول دوره زندگی یک نسل آفت در شرایط مساعد ۱۲تا۳۰ روز می‌تواند یک نسل ایجاد نماید وبه طور متوسط سالیانه ۸تا۱۱ نسل در سال داشته باشد.

مینوز مرکبات (:phyllocnistis citrella)حشره ایی است که در مناطق گرمسیر و در تمام فصل‌های سال فعالیت دارد.در زمستان در زیر برگ‌های خشک و پناهگاه‌های دیگر به سر می‌برد .حشرات کامل تخمهای خود را در سطح زیرین برگ و در داخل پارانشیم قرار می‌دهند لارو آن زیر اپیدرم برگ از پارانشیم سبز رنگ برگ و سر شاخه‌های جوان چوبی نشده تغذیه می‌نماید .مسیر حرکت لارومارپیچی است در اثرتغذیه لارو برگ ها پیچیدگی پیدا می‌کنند وسطح سبزینه برگی کاهش می‌یابد پس از آن لارو خود را به حاشیه برگ می‌رساند لبه برگ را تا می‌زند ویک محفظه شفیرگی درست می‌کند بعد تبدیل به شفیره می‌شود سپس از محفظه شفیرگی به صورت حشره کامل خارج می‌شود .دوره لاروی حشره بین ۵تا۲۳روز است ودوره شفیرگی ۵تا۲۴ روز به طول می‌انجامد طول دوره زندگی یک نسل آفت در شرایط مساعد ۱۲تا۳۰ روز می‌تواند یک نسل ایجاد نماید وبه طور متوسط سالیانه ۸تا۱۱ نسل در سال داشته باشد.

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122