آفت شب پره مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta

آفت شب پره مینوز يكي ازخطرناكترين آفت است كه به مزارع گوجه فرنگي حمله مي كند و حتي كشتزارهاي سیب زمیني و بادمجان را ھم از تخريب خود بي نصیب نمي گذارد. شب پره مینوز قادر است بین 50 تا 100 درصد محصول گوجه فرنگي را نابود كند ، اما در سیب زمینی لاروها تنها به اندام های هوایی حمله می کنند و به محصول سیب زمینی خسارتی وارد نمیکنند.

این آفت به تمام مراحل رشدی و تمام اندام های هوایی گیاه گوجه فرنگی حمله کرده و سبب خشک شدن ساقه و برگ گیاه میشود. لاروی كه از تخم ها ايجاد مي شود بلافاصله برگ را سوراخ كرده و از بافت برگ تغذيه مي كند ضمن اينكه يك سري دالان هاي مارپیچ در برگ ايجاد مي كند. قدرت تکثیر بالای این آفت آن را به یکی از مقاومترین حشرات به آفتکش ها بدل کرده است.. بر روی گوجه حشره ماده ممکن است تا 300 تخم بگذارد و بدین ترتیب 10 تا 12 نسل سالانه تولید کند. همچنین این آفت بخشي از مراحل زندگي خود را در درون گیاه و يا درون خاك سپري مي كند، و در اين مراحل از دسترس آفت كش ها خارج مي شود، در چنین شرايطي نمي توان با استفاده از سموم حشره كش، اين آفت را كنترل كرد بنابراين بايد از روش هاي ديگري مانند روش هاي مكانیكي، زراعي و بیولوژيكي براي مهار اين آفت، بهره جست

آفت شب پره مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta

آفت شب پره مینوز يكي ازخطرناكترين آفت است كه به مزارع گوجه فرنگي حمله مي كند و حتي كشتزارهاي سیب زمیني و بادمجان را ھم از تخريب خود بي نصیب نمي گذارد. شب پره مینوز قادر است بین 50 تا 100 درصد محصول گوجه فرنگي را نابود كند ، اما در سیب زمینی لاروها تنها به اندام های هوایی حمله می کنند و به محصول سیب زمینی خسارتی وارد نمیکنند.

این آفت به تمام مراحل رشدی و تمام اندام های هوایی گیاه گوجه فرنگی حمله کرده و سبب خشک شدن ساقه و برگ گیاه میشود. لاروی كه از تخم ها ايجاد مي شود بلافاصله برگ را سوراخ كرده و از بافت برگ تغذيه مي كند ضمن اينكه يك سري دالان هاي مارپیچ در برگ ايجاد مي كند. قدرت تکثیر بالای این آفت آن را به یکی از مقاومترین حشرات به آفتکش ها بدل کرده است.. بر روی گوجه حشره ماده ممکن است تا 300 تخم بگذارد و بدین ترتیب 10 تا 12 نسل سالانه تولید کند. همچنین این آفت بخشي از مراحل زندگي خود را در درون گیاه و يا درون خاك سپري مي كند، و در اين مراحل از دسترس آفت كش ها خارج مي شود، در چنین شرايطي نمي توان با استفاده از سموم حشره كش، اين آفت را كنترل كرد بنابراين بايد از روش هاي ديگري مانند روش هاي مكانیكي، زراعي و بیولوژيكي براي مهار اين آفت، بهره جست

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122