شب پره مینوز گوجه فرنگی با نام علمی Tuta absolutaو از خانواده Galechiidae یکی از آفات بسیار مهم گوجه فرنگی در دنیا است. شب پره مینوز گوجه فرنگی به کلیه مراحل رشدی گیاه گوجه فرنگی حمله نموده وتا صد درصد محصول را نابود می کند . خسارت آفت به خصوص در گلخانه ها، شدیدتر بوده و با تغذیه از برگ ، ساقه ومیوه عملکرد محصول را به شدت مورد تاثیر قرار می دهد.

حشرات کامل با طول 10 میلیمتر، دارای پولک های خاکستری مایل به نقره ای با لکه های سیاه رنگ روی بال های جلو ، شاخک مومانند وبندهای آن یک در میان روشن وتیره هستند . شکم حشره ماده بزرگ و سطح زیرین آن به رنگ سفید با خطوط سیاه رنگ است.در حشرات نر شکم باریک و خاکستری است. تخم آفت کوچک بیضی شکل ، در ابتدا سفید یا کرمی رنگ است که قبل از تفریخ تیره می شود . تخم ها زیر سطح برگ گذاشته می شود. این آفت در مراحل مختلف رشدی گیاه به گل ، برگ ، ساقه و در مرحله میوه دهی به میوه میزبان خسارت می زند که علائم خسارت به صورت مینوز روی برگ ها ولهیدگی میوه ها دیده می شود . برگهای گیاه مورد حمله ،حاوی تونل ها وشبکه ای از کانال های بین بافتی (مینوز ) شده و تجمع فضولات لاروی در محل فعالیت لارو به رنگ قهوه ای از دیگر علائم آلودگی می باشد ، روی میوه های گوجه فرنگی تخمگذاری زیر کاسبرگ ها صورت گرفته ولارو پس از خروج از تخم وارد میوه می شود. میوه های آلوده ، لهیده و دارای سوراخ و کانال بوده که از بازار پسندی آنها کاسته می شود . وجود لارو داخل ساقه ها نیز از رشد آنها می کاهد. این حشره توان تولید مثلی بالایی داشته و حشره کامل در صورت وجود غذای مناسب ودمای 23- 19 درجه سانتی گراد می تواند تا 300 تخم بگذارد. در دمای بالاتر ( 23 وبالاتر ) زمان رشد و نمو حشره کاهش می یابد . رشد ونمو حشره در دمای بین 7 و 10 درجه سلسیوس متوقف می شود. حشرات بالغ شب فعال بوده و طی روز معمولا بین برگ ها مخفی می شوند. حشرات ماده 1 -2 روز پس از ظاهر شدن ، حشرات نر را جلب نموده وجفتگیری می کنند . تخم پس از 5 – 7 روز باز شده و لارو پس از 10 – 5 دقیقه می تواند به بافت برگ نفوذ کند. در ابتدا کانال ها باریک اما سپس پهن تر می شوند . لاروها پس از چهار سن و طی حدود 20 روز کامل می شوند.

شب پره مینوز گوجه فرنگی با نام علمی Tuta absolutaو از خانواده Galechiidae یکی از آفات بسیار مهم گوجه فرنگی در دنیا است. شب پره مینوز گوجه فرنگی به کلیه مراحل رشدی گیاه گوجه فرنگی حمله نموده وتا صد درصد محصول را نابود می کند . خسارت آفت به خصوص در گلخانه ها، شدیدتر بوده و با تغذیه از برگ ، ساقه ومیوه عملکرد محصول را به شدت مورد تاثیر قرار می دهد.

حشرات کامل با طول 10 میلیمتر، دارای پولک های خاکستری مایل به نقره ای با لکه های سیاه رنگ روی بال های جلو ، شاخک مومانند وبندهای آن یک در میان روشن وتیره هستند . شکم حشره ماده بزرگ و سطح زیرین آن به رنگ سفید با خطوط سیاه رنگ است.در حشرات نر شکم باریک و خاکستری است. تخم آفت کوچک بیضی شکل ، در ابتدا سفید یا کرمی رنگ است که قبل از تفریخ تیره می شود . تخم ها زیر سطح برگ گذاشته می شود. این آفت در مراحل مختلف رشدی گیاه به گل ، برگ ، ساقه و در مرحله میوه دهی به میوه میزبان خسارت می زند که علائم خسارت به صورت مینوز روی برگ ها ولهیدگی میوه ها دیده می شود . برگهای گیاه مورد حمله ،حاوی تونل ها وشبکه ای از کانال های بین بافتی (مینوز ) شده و تجمع فضولات لاروی در محل فعالیت لارو به رنگ قهوه ای از دیگر علائم آلودگی می باشد ، روی میوه های گوجه فرنگی تخمگذاری زیر کاسبرگ ها صورت گرفته ولارو پس از خروج از تخم وارد میوه می شود. میوه های آلوده ، لهیده و دارای سوراخ و کانال بوده که از بازار پسندی آنها کاسته می شود . وجود لارو داخل ساقه ها نیز از رشد آنها می کاهد. این حشره توان تولید مثلی بالایی داشته و حشره کامل در صورت وجود غذای مناسب ودمای 23- 19 درجه سانتی گراد می تواند تا 300 تخم بگذارد. در دمای بالاتر ( 23 وبالاتر ) زمان رشد و نمو حشره کاهش می یابد . رشد ونمو حشره در دمای بین 7 و 10 درجه سلسیوس متوقف می شود. حشرات بالغ شب فعال بوده و طی روز معمولا بین برگ ها مخفی می شوند. حشرات ماده 1 -2 روز پس از ظاهر شدن ، حشرات نر را جلب نموده وجفتگیری می کنند . تخم پس از 5 – 7 روز باز شده و لارو پس از 10 – 5 دقیقه می تواند به بافت برگ نفوذ کند. در ابتدا کانال ها باریک اما سپس پهن تر می شوند . لاروها پس از چهار سن و طی حدود 20 روز کامل می شوند.

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122