کرم خوشه خوار انگور با نام علمی Lobesia botrana :
از آفات مهم درختان انگور است که تقریبا در کلیه تاکستانها فعالیت دارد و در مناطقی مانند آذربایجان غربی ، خسارت وارده توسط این آفت بسیار چشمگیر می باشد که در سال هاي طغیانی ، خسارتش حدود 90درصد بیان شده است.
حشره کامل : شب پره با بال باز به عرض 12- 13 میلیمتر . رنگ عمومی بدن قهوه ای و لکه های روشن روی بالها . تخم صدفی زرد متمایل به سفید. تخمها به صورت انفرادی روی بند خوشه ی حبه ها قرار می گیرند. سیکل زندگی : 32-36 روز.
لارو نسل اول ، از تخم ها خارج شده و تارهای عنکبوت مانندی می تند و از غنچه ها تغذیه می کند و سبب خشک شدن و ریزش برگها می شود.
لارو نسل دوم ، از غوره و لارو نسل سوم از حبه های انگور تغذیه می کند. اوایل بهار با ظاهر شدن خوشه های گل تار عنکبوتی مانند لابلای آن ،باعث فشرده شدن غوره می شود و لارو ها بر روی غنچه برهم پیچیده شده و غنچه را از بین می برند.بعد از ظهور غنچه ، لارو آن را می خورد .

کرم خوشه خوار انگور با نام علمی Lobesia botrana :
از آفات مهم درختان انگور است که تقریبا در کلیه تاکستانها فعالیت دارد و در مناطقی مانند آذربایجان غربی ، خسارت وارده توسط این آفت بسیار چشمگیر می باشد که در سال هاي طغیانی ، خسارتش حدود 90درصد بیان شده است.
حشره کامل : شب پره با بال باز به عرض 12- 13 میلیمتر . رنگ عمومی بدن قهوه ای و لکه های روشن روی بالها . تخم صدفی زرد متمایل به سفید. تخمها به صورت انفرادی روی بند خوشه ی حبه ها قرار می گیرند. سیکل زندگی : 32-36 روز.
لارو نسل اول ، از تخم ها خارج شده و تارهای عنکبوت مانندی می تند و از غنچه ها تغذیه می کند و سبب خشک شدن و ریزش برگها می شود.
لارو نسل دوم ، از غوره و لارو نسل سوم از حبه های انگور تغذیه می کند. اوایل بهار با ظاهر شدن خوشه های گل تار عنکبوتی مانند لابلای آن ،باعث فشرده شدن غوره می شود و لارو ها بر روی غنچه برهم پیچیده شده و غنچه را از بین می برند.بعد از ظهور غنچه ، لارو آن را می خورد .

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122