متیل اوژینول (Methyl eugenol- ME)، یک ترکیب شیمیایی طبیعی و متعلق به گروه فنیل پروپن (نوعی فنیل پروپانوئید) است. این ترکیب مستقیماً از اوژینول، محصولی از فنیل آلانین (یک آمینواسید ضروری) طی مسیر متابولیکی shikimate از کافئیک اسید و فرولیک اسید مشتق می شود. متیل اوژینول در بسیاری از گیاهان (بیش از 450 گونه گیاهی از 80 خانواده شامل نهاندانگان و بازدانگان) وجود دارد و در جذب گرده افشانگرها به سمت گیاه موثر است. نقش متیل اوژینول در جذب حشرات ،خصوصاً مگس های میوه Bactrocera ، برای اولین بار توسط F. M. Howlett در سال 1915 مورد توجه قرار گرفت. احتمال دارد این ترکیب، در طی تکامل برای پاسخ به پاتوژن ها به وجود امده باشد ،زیرا متیل اوژینول دارای برخی فعالیت های ضدقارچی نیز هست.

ME سنتز شده بصورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد: 1) به عنوان طعم دهنده در بسیاری از غذاهای فرآوری شده، نوشابه ها و سس ها. اگرچه در اکتبر سال 2018، FDA، مجوز استفاده از این ماده رابه عنوان طعم دهنده مصنوعی در غذا به دلیل ایجاد سرطان در حیوانات آزمایشگاهی، لغو نموده است ،اما FDA، تاکید می کند که استفاده از متیل اوژینول در موارد دیگر برای سلامت عمومی خطرساز نیست. 2) در صنعت عطرسازی، 3) به عنوان اسانس در آروماتراپی. متیل اوژینول مصنوعی در علم حشره شناسی به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گرفته است که عبارتند از: 1) بازدید کردن و ردیابی قرنطینه ای مگس میوه 2) تخمین جمعیت های بومی مگس میوه و نرخ بقا در اکوسیستم های طبیعی 3) تشخیص ارتباط بین فنولوژی میوه و پویایی جمعیت های بومی مگس میوه 4) ردیابی جابه جایی های مگس های میوه بین اکوسیستم های مختلف و 5) کنترل مگس های میوه Tephritid (Diptera: Tephritidae) با روش نابودسازی حشره های نر از طریق به دام انداختن توده ای آنها.

نقش ME در علف لیمو یا سیترونلا (Citronella grass) با نام علمی Cymbopogon nardus (Poaceae) ، در جذب قوی مگس میوه Dacus (Bactrocera)، و سایر گونه های گیاهی مانند گل های پاپایا و تارو (Colocasia antiquorum) برای اولین بار حدود یک قرن پیش کشف گردید. 60 سال بعد، متیل اوژینول به عنوان موثرترین ترکیب در جذب مگس میوه Bactrocera dorsalisدر مقایسه با 34 ترکیب شیمیایی شناخته شد.

متیل اوژینول (Methyl eugenol- ME)، یک ترکیب شیمیایی طبیعی و متعلق به گروه فنیل پروپن (نوعی فنیل پروپانوئید) است. این ترکیب مستقیماً از اوژینول، محصولی از فنیل آلانین (یک آمینواسید ضروری) طی مسیر متابولیکی shikimate از کافئیک اسید و فرولیک اسید مشتق می شود. متیل اوژینول در بسیاری از گیاهان (بیش از 450 گونه گیاهی از 80 خانواده شامل نهاندانگان و بازدانگان) وجود دارد و در جذب گرده افشانگرها به سمت گیاه موثر است. نقش متیل اوژینول در جذب حشرات ،خصوصاً مگس های میوه Bactrocera ، برای اولین بار توسط F. M. Howlett در سال 1915 مورد توجه قرار گرفت. احتمال دارد این ترکیب، در طی تکامل برای پاسخ به پاتوژن ها به وجود امده باشد ،زیرا متیل اوژینول دارای برخی فعالیت های ضدقارچی نیز هست.

ME سنتز شده بصورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد: 1) به عنوان طعم دهنده در بسیاری از غذاهای فرآوری شده، نوشابه ها و سس ها. اگرچه در اکتبر سال 2018، FDA، مجوز استفاده از این ماده رابه عنوان طعم دهنده مصنوعی در غذا به دلیل ایجاد سرطان در حیوانات آزمایشگاهی، لغو نموده است ،اما FDA، تاکید می کند که استفاده از متیل اوژینول در موارد دیگر برای سلامت عمومی خطرساز نیست. 2) در صنعت عطرسازی، 3) به عنوان اسانس در آروماتراپی. متیل اوژینول مصنوعی در علم حشره شناسی به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گرفته است که عبارتند از: 1) بازدید کردن و ردیابی قرنطینه ای مگس میوه 2) تخمین جمعیت های بومی مگس میوه و نرخ بقا در اکوسیستم های طبیعی 3) تشخیص ارتباط بین فنولوژی میوه و پویایی جمعیت های بومی مگس میوه 4) ردیابی جابه جایی های مگس های میوه بین اکوسیستم های مختلف و 5) کنترل مگس های میوه Tephritid (Diptera: Tephritidae) با روش نابودسازی حشره های نر از طریق به دام انداختن توده ای آنها.

نقش ME در علف لیمو یا سیترونلا (Citronella grass) با نام علمی Cymbopogon nardus (Poaceae) ، در جذب قوی مگس میوه Dacus (Bactrocera)، و سایر گونه های گیاهی مانند گل های پاپایا و تارو (Colocasia antiquorum) برای اولین بار حدود یک قرن پیش کشف گردید. 60 سال بعد، متیل اوژینول به عنوان موثرترین ترکیب در جذب مگس میوه Bactrocera dorsalisدر مقایسه با 34 ترکیب شیمیایی شناخته شد.

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122